Contrabarometers

De Huygens- of contrabarometer is een uitvinding van onze landgenoot Christiaan Huygens (1670). Het systeem werkt met twee, aan de onderzijde verbonden, buizen die gevuld zijn met kwik en gekleurde olie met een gering soortelijk gewicht. Het belangrijkste kenmerk van een contrabarometer is dat deze het stijgen van de luchtdruk niet van beneden naar boven, maar omgekeerd, dus van boven naar beneden aangeeft. Vandaar de benaming contrabarometer. Het is en blijft een typisch Nederlands instrument. In het buitenland zult u deze barometer niet snel aantreffen. Het contrasysteem is namelijk niet geschikt voor gebruik in hooggelegen gebieden. Daar is de lucht immers ijler en de gemiddelde luchtdruk lager. Bij hoogten van meer dan 100 meter boven zeeniveau zal er vroeger of later olie weglopen uit de rechtse buis.

Terug naar overzicht